ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
221 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
07 เม.ย. 2563
222 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ดาวน์โหลดเอกสาร
234
07 เม.ย. 2563
223 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
281
03 เม.ย. 2563
224 ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูงที่ไสามารถติดต่อให้ทางโรงพยาบาลชะอวดดำเนินการจัดส่งยาผ่านไปรษณีย์
263
03 เม.ย. 2563
225 คัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ พร้อมจัดเตรียมเจลล้างมือ ให้กับเจ้าหน้าที่ และประชาชนที่มาติดต่อราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
02 เม.ย. 2563
226 2 เมษายน 2563 วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดาวน์โหลดเอกสาร
268
02 เม.ย. 2563
227 คำฮิตมาแรง S o c i a l D i s t a n c i n g " ร ะ ย ะ ห่ า ง ท า ง สั ง ค ม " ดาวน์โหลดเอกสาร
314
31 มี.ค. 2563
228 "เลิก" 10 พฤติกรรมเคยชิน "ลด" เสี่ยงโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
319
30 มี.ค. 2563
229 ขอความร่วมมือค้นหา คัดกรอง เฝ้าระวัง และป้องกัน คนที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
278
26 มี.ค. 2563
230 "4 แนวทาง ห่างกันสักพัก ห่างไกล COVID-19" ดาวน์โหลดเอกสาร
286
25 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| 23 |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50