ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
301 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
250
10 ต.ค. 2561
302 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
08 ต.ค. 2561
303 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
206
08 ต.ค. 2561
304 ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
246
27 ก.ย. 2561
305 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
229
04 ก.ย. 2561
306 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง LPA ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
222
21 ส.ค. 2561
307 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
02 ส.ค. 2561
308 ประกาศ เรื่องรายงานผลการการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
23 ก.ค. 2561
309 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล ดาวน์โหลดเอกสาร
244
09 ก.ค. 2561
310 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
237
06 ก.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| 31 |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46