ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
03 ก.พ. 2564
132 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
250
27 ม.ค. 2564
133 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
235
27 ม.ค. 2564
134 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
27 ม.ค. 2564
135 แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
22 ม.ค. 2564
136 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
241
15 ม.ค. 2564
137 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
238
14 ม.ค. 2564
138 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
228
14 ม.ค. 2564
139 กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
235
14 ม.ค. 2564
140 มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
241
28 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50