ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
451 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่องตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ ๓ ดาวน์โหลดเอกสาร
657
12 ธ.ค. 2555
452 การมอบหมายงานให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดูแลรับผิดชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
606
12 ธ.ค. 2555
453 มอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
533
12 ธ.ค. 2555
454 ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
600
29 พ.ย. 2555
455 ประกาศอบต.เคร็ง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน9รายการ ดาวน์โหลดเอกสาร
808
14 พ.ย. 2555
456 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2555 ดาวน์โหลดเอกสาร
583
07 พ.ย. 2555
457 ประชาสัมพันธ์แผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
593
08 ต.ค. 2555
458 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
651
08 ต.ค. 2555
459 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
620
08 ต.ค. 2555
460 ประกาศอบต.เคร็ง เรื่องตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหัวถนนคอนกรีตหมู่ที่10 - ถนนลาดยางหมู่ที่10 ดาวน์โหลดเอกสาร
661
08 ต.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| 46 |47| |48| |49| |50