ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
321 เราจะดูแลโลกได้อย่างไร ดาวน์โหลดเอกสาร
288
28 ก.พ. 2562
322 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดาวน์โหลดเอกสาร
244
18 ก.พ. 2562
323 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง มาตรการการใช้ดุลยพินิจและอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ดาวน์โหลดเอกสาร
250
18 ก.พ. 2562
324 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
11 ก.พ. 2562
325 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
297
04 ม.ค. 2562
326 ประชาสัมพันธ์การรับชำระภาษี ปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
349
25 ธ.ค. 2561
327 ประกาศ การรับชำระภาษีประจำปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
305
19 ธ.ค. 2561
328 โครงการป้องกัน ลดอุบัติเหตุแลอำนวยความสะดวกทางถนนแก่ประชาชนในเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดเอกสาร
302
19 ธ.ค. 2561
329 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
11 ธ.ค. 2561
330 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
299
06 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| 33 |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50