ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
09 ก.ค. 2563
182 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ดาวน์โหลดเอกสาร
309
08 ก.ค. 2563
183 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
02 ก.ค. 2563
184 แนวทางการบริจาคนมผลและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
280
25 มิ.ย. 2563
185 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็งประกาศรับสมัครพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
257
25 มิ.ย. 2563
186 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
25 มิ.ย. 2563
187 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
25 มิ.ย. 2563
188 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
23 มิ.ย. 2563
189 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 23/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
23 มิ.ย. 2563
190 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
10 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50