ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
04 ส.ค. 2563
172 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
259
03 ส.ค. 2563
173 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 27/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
249
03 ส.ค. 2563
174 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็งประกาศรายชื่อผู้เข้ารักบารสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา(ขับรถบรรทุกน้ำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
260
29 ก.ค. 2563
175 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต. ดาวน์โหลดเอกสาร
254
21 ก.ค. 2563
176 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
19 ก.ค. 2563
177 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
254
15 ก.ค. 2563
178 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2563 ถึง เดือนมิถุนายน 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
267
13 ก.ค. 2563
179 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 25/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
251
13 ก.ค. 2563
180 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
10 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50