ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 13/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
193
30 เม.ย. 2564
102 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
200
30 เม.ย. 2564
103 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
29 เม.ย. 2564
104 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
188
28 เม.ย. 2564
105 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
22 เม.ย. 2564
106 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
201
07 เม.ย. 2564
107 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
199
02 เม.ย. 2564
108 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
208
30 มี.ค. 2564
109 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในที่ดินของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
204
30 มี.ค. 2564
110 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่าเทียมและเป็นธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
210
30 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50