ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
441 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
471
11 ต.ค. 2556
442 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
354
07 ต.ค. 2556
443 ประชาสัมพันธ์โครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนปีงบ2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
491
24 ก.ย. 2556
444 รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือนสิงหาคม 2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
468
16 ก.ย. 2556
445 ประกาศ เรื่องรับสมัครคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขันสำหรับครูผู้ดูแลเด็กเล็กเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนังงานส่วนตำบลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
522
16 ส.ค. 2556
446 ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่3/2556
373
06 ส.ค. 2556
447 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2556 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
588
09 ก.ค. 2556
448 ประชาสัมพันธ์งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
400
26 เม.ย. 2556
449 รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2556 ดาวน์โหลดเอกสาร
581
02 เม.ย. 2556
450 สรุปรายงานจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556
588
08 มี.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| 45 |46| |47| |48| |49| |50