ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
97
06 ม.ค. 2565
22 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
06 ม.ค. 2565
23 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ม.ค. 2565
24 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
97
05 ม.ค. 2565
25 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำ ปี ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 ธ.ค. 2564
26 (ร่าง)แผนแม่บท การบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2569) ดาวน์โหลดเอกสาร
101
21 ธ.ค. 2564
27 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 48/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
21 ธ.ค. 2564
28 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 47/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
96
20 ธ.ค. 2564
29 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง การรายงานงบการเงินประจำเดือนขององค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
102
09 ธ.ค. 2564
30 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
03 ธ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50