ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
251 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ขอเชิญชวนพี่น้องตำบลเคร็งร่วมกันลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ และรักษาสิ่งแวดล้อมโดยการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
233
15 ส.ค. 2562
252 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
06 ส.ค. 2562
253 ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
224
06 ส.ค. 2562
254 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
224
05 ส.ค. 2562
255 เชิญชวนลงทะเบียนรับสมัครจิตอาสารายใหม่ ทุกวันที่ 1-10 ของเดือน ดาวน์โหลดเอกสาร
245
01 ส.ค. 2562
256 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
249
30 ก.ค. 2562
257 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
235
15 ก.ค. 2562
258 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ดาวน์โหลดเอกสาร
234
12 ก.ค. 2562
259 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา ดาวน์โหลดเอกสาร
230
11 ก.ค. 2562
260 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ดาวน์โหลดเอกสาร
238
11 ก.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| 26 |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46