ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
241 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
274
05 มี.ค. 2563
242 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
25 ก.พ. 2563
243 ประชาสัมพันธ์การกำหนดสมัยประชุมสภา ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
166
15 ก.พ. 2563
244 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
240
11 ก.พ. 2563
245 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
311
06 ก.พ. 2563
246 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
345
05 ก.พ. 2563
247 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
298
28 ม.ค. 2563
248 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
347
21 ม.ค. 2563
249 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
282
03 ม.ค. 2563
250 ประกาศองค์การบริหารส้วนตำบลเคร็ง เรื่อง การประกาศใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
327
24 ธ.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| 25 |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50