ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
258
01 ต.ค. 2563
152 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
248
01 ต.ค. 2563
153 ประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
28 ก.ย. 2563
154 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
271
21 ก.ย. 2563
155 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 34/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
257
21 ก.ย. 2563
156 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
17 ก.ย. 2563
157 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
03 ก.ย. 2563
158 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
02 ก.ย. 2563
159 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
30 ส.ค. 2563
160 ประกาศแผนอัตรากำลังสามปี 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
226
28 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50