ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
02 ธ.ค. 2564
12 แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
30 พ.ย. 2564
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
26 พ.ย. 2564
14 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
24 พ.ย. 2564
15 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
12 พ.ย. 2564
16 ขอขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 พ.ย. 2564
17 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
09 พ.ย. 2564
18 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
35
05 พ.ย. 2564
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 พ.ย. 2564
20 แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
02 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46