ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 11/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
28 เม.ย. 2564
72 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
149
07 เม.ย. 2564
73 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
147
02 เม.ย. 2564
74 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
152
30 มี.ค. 2564
75 การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในที่ดินของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
149
30 มี.ค. 2564
76 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เท่าเทียมและเป็นธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
153
30 มี.ค. 2564
77 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
29 มี.ค. 2564
78 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ประจำปีการศึกษา 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
210
24 มี.ค. 2564
79 สวัสดี COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
145
24 มี.ค. 2564
80 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
18 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46