ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 3/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
161
09 ก.พ. 2564
92 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 4/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
159
09 ก.พ. 2564
93 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
162
05 ก.พ. 2564
94 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
184
03 ก.พ. 2564
95 การขยายระยะเวลาดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
186
27 ม.ค. 2564
96 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
177
27 ม.ค. 2564
97 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 2/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
27 ม.ค. 2564
98 แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
179
22 ม.ค. 2564
99 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
190
15 ม.ค. 2564
100 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
14 ม.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46