ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
23 ธ.ค. 2563
142 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
236
18 ธ.ค. 2563
143 ประชาสัมพันธ์ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
171
15 ธ.ค. 2563
144 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
04 ธ.ค. 2563
145 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
255
30 พ.ย. 2563
146 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
253
02 พ.ย. 2563
147 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
269
08 ต.ค. 2563
148 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 35/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
252
02 ต.ค. 2563
149 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
265
02 ต.ค. 2563
150 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
256
02 ต.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50