ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 45/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
94
02 ธ.ค. 2564
32 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
02 ธ.ค. 2564
33 ผลการดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 ธ.ค. 2564
34 แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
30 พ.ย. 2564
35 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
98
26 พ.ย. 2564
36 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
109
24 พ.ย. 2564
37 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
99
12 พ.ย. 2564
38 ขอขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
98
09 พ.ย. 2564
39 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
101
09 พ.ย. 2564
40 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
05 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50