ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ขอประชาสัมพันธ์ การประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นพนักงานสถานธนานุบาลในตำแหน่งพนักงานบัญชี ประจำปี 2563 ของสำนักงานจัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 43 คน