ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง
  รายละเอียด :

ประกาศ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง

 

ทั้งนี้สามารถขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เวลา 08.30 - 16.30 น.

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 33 คน