ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง
  รายละเอียด :

 ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง

เรื่อง การกำหนดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน