ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอเชิญผู้ควาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมเสิรมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ขอเชิญผู้คาดว่าจะสมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 13 คน