ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
30 พ.ย. 2564
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
26 พ.ย. 2564
3 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 44/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
24 พ.ย. 2564
4 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
12 พ.ย. 2564
5 ขอขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
14
09 พ.ย. 2564
6 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 42/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
09 พ.ย. 2564
7 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 41/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
05 พ.ย. 2564
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
05 พ.ย. 2564
9 แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
15
02 พ.ย. 2564
10 ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
25 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45