ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
06 ก.พ. 2563
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
05 ก.พ. 2563
3 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
28 ม.ค. 2563
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
21 ม.ค. 2563
5 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
03 ม.ค. 2563
6 ประกาศองค์การบริหารส้วนตำบลเคร็ง เรื่อง การประกาศใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
24 ธ.ค. 2562
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
06 ธ.ค. 2562
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
22
03 ธ.ค. 2562
9 ทำดีความด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ดาวน์โหลดเอกสาร
26
25 พ.ย. 2562
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
28
05 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24