ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
22 ม.ค. 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
15 ม.ค. 2564
3 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 49/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
14 ม.ค. 2564
4 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 50/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 ม.ค. 2564
5 กำหนดชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
10
14 ม.ค. 2564
6 มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
28 ธ.ค. 2563
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
23 ธ.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
18 ธ.ค. 2563
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
37
04 ธ.ค. 2563
10 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง แจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
34
30 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35