ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 19/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
27 พ.ค. 2563
2 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 17/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
26 พ.ค. 2563
3 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 18/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
26 พ.ค. 2563
4 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 พ.ค. 2563
5 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 15/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
25 พ.ค. 2563
6 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
14
21 พ.ค. 2563
7 ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
20 พ.ค. 2563
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง แนวทางหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
14 พ.ค. 2563
9 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง เรื่อง การลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด -19) ดาวน์โหลดเอกสาร
16
07 พ.ค. 2563
10 การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
18
30 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28