ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งใคร (งวดที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
10
31 ส.ค. 2563
2 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณธ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
14 ส.ค. 2563
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนส้ม-ชลประทาน หมู่ที่ 10 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
28
14 ก.ค. 2563
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนส้ม-ชลประทาน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
36
29 มิ.ย. 2563
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที 7 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
38
23 มิ.ย. 2563
6 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสวนส้ม-ชลประทาน หมู่ที่ 10 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
44
16 มิ.ย. 2563
7 ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายสวนส้ม - ชลประทาน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
15 มิ.ย. 2563
8 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อเครื่องบริโภค (ถุงยังชีพ) ช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019หรือโรคโค ดาวน์โหลดเอกสาร
50
09 มิ.ย. 2563
9 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
38
09 มิ.ย. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตัวE หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
02 มิ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42