ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
30 ม.ค. 2563
2 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
27 ม.ค. 2563
3 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
09 ธ.ค. 2562
4 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางสายสามแยกทุ่งใคร - เขตนางหลง นศ.ถ.74-001 หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
33
02 ธ.ค. 2562
5 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดปากควนพร้อมป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
13 พ.ย. 2562
6 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้าวัดไทรหัวม้า - บางรักโพรง หมู่ที่ 2 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
01 พ.ย. 2562
7 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายรอบควนยาว นศ.ถ.26-003 หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
31
09 ต.ค. 2562
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
09 ต.ค. 2562
9 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 ก.ย. 2562
10 ประกาศผลผู้ชนะเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ม3 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
24 ก.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39