ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการซ่อมแซมถนนสายบล๊อคนายรม - สวนนายเสม หมู่ที่ 3 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
4
23 ก.ย. 2564
2 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
9
16 ก.ย. 2564
3 ประกาศยกเลิกประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
16 ก.ย. 2564
4 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายนายเลี่ยง - ป่าพรุ หมู่ที่ 2 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
12
06 ก.ย. 2564
5 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนสายบางรักโพรง - บางตะเคร็ง นศ.ถ.74-008 หมู่ที่ 7 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
20
02 ก.ย. 2564
6 ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
26
01 ก.ย. 2564
7 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบางรักโพรง - บางตะเคร็ง หมู่ที่ 7 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
31 ส.ค. 2564
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.74-015 สายนายแนม - เขตขอนหาด หมู่ที่ 3 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
17
30 ส.ค. 2564
9 ประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
31
26 ส.ค. 2564
10 ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะมูลฝอย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ดาวน์โหลดเอกสาร
35
20 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49