ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตัวE หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
02 มิ.ย. 2563
2 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างซอมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.74-007 สายวัดบางน้อย - บ้านต้นโดน หมู่ที่ 10 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
7
29 พ.ค. 2563
3 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ดาวน์โหลดเอกสาร
8
25 พ.ค. 2563
4 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตัว E หมู่ที่ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bldding) ดาวน์โหลดเอกสาร
12
21 พ.ค. 2563
5 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนางสมจิตร ชุมทอง - ป่าปาล์ม หมู่ที่ 6 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
8
21 พ.ค. 2563
6 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานข้ามคลองชะอวด บริเวณวัดย่านแดง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
19 พ.ค. 2563
7 ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตัว E หมู่ที่ 5 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด ดาวน์โหลดเอกสาร
6
19 พ.ค. 2563
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.26-003 สายรอบควนยาว หมู่ที่ 1,3 บ้านควนป้อม ควนยาว ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
14
07 พ.ค. 2563
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
05 พ.ค. 2563
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งใคร อบต.เคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
16
01 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41