ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.26-004 สายกอโหมง - หัวปรกช้าง หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
18 ม.ค. 2564
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเสม็ดงาม -ศาลาตะเคียน หมู่ที่ 8 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
31
11 ม.ค. 2564
3 ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านศาลาตะเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
08 ม.ค. 2564
4 ประกาศร่างเอกสารโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเสม็ดงาม-ศาลาตะเคียน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
23
05 ม.ค. 2564
5 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.26-004 สายกอโหมง-หัวปรกช้าง หมู่ที่ 11 บ้านไสขนุน ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
25
04 ม.ค. 2564
6 ประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 8 บ้านศาลาตะเคียน ดาวน์โหลดเอกสาร
24
23 ธ.ค. 2563
7 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.26-004 สายกอโหมง-หัวปรกช้าง หมู่ที่ 11 บ้านไสขนุน ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
26
23 ธ.ค. 2563
8 ประกาศราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเสม็ดงาม-ศาลาตะเคียน หมู่ที่ 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
25
23 ธ.ค. 2563
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
19
21 ธ.ค. 2563
10 ประกาศตรวจงานจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน (ตอกเสาเข็ม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านทุ่งใคร งวดที่ 2 หมู่ที่ 5 (งวดที่ 1) หมู่ที่ 5 ตำบลเคร็ง ดาวน์โหลดเอกสาร
30
09 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46