ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แนวทางการบริจาคนมผลและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการบริจาคนมผลและนมสำหรับเด็กในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ให้ประชาชนได้รับทราบ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 6 คน