ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ขอประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ของสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ผู้ประสงค์จะมีงานทำได้ทราบ

โดยสามารถดาวน์โหลดตำแหน่งงานได้ที่
https://www.doe.go.th/prd/nakhonsithammarat

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน