ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นอาสาสมัคร อพม. และ ยุว อพม.
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคม     และความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) และยุวอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ยุว อพม.)

สามารถสมัครทางออนไลน์ ผ่านทาง https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFi_qB6Ccnlap5LeU1Uvwz_aiQR3a_RwEG_Qir0bvwoyOjIQ/viewform

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 20 คน