ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศองค์การบริหารส้วนตำบลเคร็ง เรื่อง การประกาศใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  รายละเอียด :

 ประกาศองค์การบริหารส้วนตำบลเคร็ง
เรื่อง การประกาศใช้ พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
#ภาษีที่ดิน #ช่วยพัฒนาท้องถิ่น #พัฒนาชาติ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 57 คน