ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ทำดีความด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ขอประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนและเป็นการเตรียมความพร้อมให้ประชาชนรับทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ห้างสรรพสินค้าที่ เข้าร่วมโครงการทำดีความด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก  ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชน ให้เป็นผู้ที่มีถุงผ้าติดกระเป๋ามาด้วยทุกครั้งที่มาจับจ่ายซื้อของที่ห้างสรรพสินค้า อันเป็นการช่วยลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 52 คน