ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : แผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2564
  รายละเอียด :

  เพื่อให้การจัดเก็บและการจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง จึงได้จัดทำแผนการจัดเก็บขยะมูลฝอย ประจำเดือน ธันวาคม 2564 และขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบโดยทั่วกัน

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 37 คน