ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ขอขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  รายละเอียด :

 ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนาส่งเสริม และปรับปรุงบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง จึงขอขอเชิญชวนประชาชนทุกท่าน
ร่วมประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะแก่ท่านต่อไป
ทั้งนี้สามารถประเมินผ่านช่องทางออนไลน์ QR Code ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 14 คน