ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ขอประชาสัมพันธ์ ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำ เรื่อง ขอเชิญร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบ พรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง เพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 18 คน