ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์ภาษีป้าย ประจำปี 2564
  รายละเอียด :

 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ขอประชาสัมพันธ์เกล็ดความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ประจำปี 2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 25 คน