กิจกรรม : โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและการให้บริการแก่ประชาชน มีจิตสำนึกที่จะนำคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส มาใช้ในการปฏิบัติงาน

 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มีนาคม 2563    อ่าน 260 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**