กิจกรรม : โครงการปลาดุกลำพัน คืนถิ่น
รายละเอียด :
    

 องค์การบริหารส่วนตำบลเคร็ง ได้จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ปลาดุกลำพัน) จำนวน 300 ตัว ปลากินพืชนิดอื่นๆ จำนวน 100,000 ตัว เพื่อเพิ่มทรัพยากรสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติป่าพรุควนเคร็ง และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลเคร็ง และบุคลากรขององค์การบริหาร  ส่วนตำบลเคร็งทุกคนมีจิตสำนึกที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม เกิดความรัก ความสามัคคีกันภายในตำบล อันเป็นการสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น ณ สถานที่ท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านควนป้อม หมู่ที่ 1 ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 


Slot Deposit Pulsa
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2562    อ่าน 268 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**